Serie entrepreneur, investor, digitalization expert. Has founded online companies in gaming, B2B-communication, e-Commerce, and Marketing Automation.

Competences

  • Digital business development
  • Marketing Automation
  • Bots and voice
  • Convert
  • B2B-sales
  • Digital Transformation


Key notes (in Swedish)

“Trendspaning inom digital marknadsföring”

Vi går igenom de viktigaste disruptiva skiftena i kommunikationsteknik och konsumentbeteende. Exempelvis varför du år 2020 beräknas samtala mer med robotar än med din partner och varför 85% av alla kund-interaktioner då kommer att hanteras utan människor. Eller varför framtidens konsumenter blir alltmer otåliga och illojala och hur Amazon och Alibaba gör varumärken och marknadsförare redundanta.

LinkedIn